Random header image... Refresh for more!

Kontakta oss

Per-Olof Hallin
040-6657275
070-4158146
Nicklas Guldåker
046-2223279
Jerry Nilsson
040-6657699
________________________________________________
Per-Olof Hallin, Seniorprofessor i kulturgeografi och verksam på Malmö Universitet. Hans forskning är främst inriktad mot risk- och sårbarhetsanalyser i urbana områden samt städers sociala och ekologiska omställning.
Nicklas Guldåker, FD i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet. Forskar och undervisar inom bland annat: kommunal och regional risk- och sårbarhetsanalys, krishantering, social sårbarhet, sårbarhetsanalys utifrån ett medborgarperspektiv och geografiska informationssystem (GIS).
Jerry Nilsson, TD. Avhandling: Conceptions of crisis management capabilities. – Municipal officials’ perspectives. Forskningsinriktning: Utveckling av metoder för kommunal och regional sårbarhetsanalys, implementering av metoder för sårbarhetsanalys i kommuner och regioner, organisatoriskt lärande om krishantering, tjänstemäns uppfattningar om vad som är skyddsvärt. Undervisar och forskar vid Malmö Universitet. Undervisar om geografiska informationssystem (GIS)