Random header image... Refresh for more!

Aktiviteter

Pågående aktiviteter

– MVA-analys i Kustbevakningen

– Utvecklingsarbete för ökad visualisering (bl.a. genom Geografiska Informationssystem)

– ORSA – Utvecklingsarbete kring områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys tillsammans med Region Skåne.

Tidigare aktiviteter

– MVA-analys av Södra Älvsborgs sjukhus

– Utbildning av processledare i MVA-metoden i Region Skåne

– Utbildning av processledare i MVA-metoden i Västra Götalandsregionen

– Utbildning av processledare i MVA-metoden i Västra Götalandsregionen

– MVA-analyser i Västra Götalandsregionen

– MVA-analyser i Region Skåne

– Processtöd vid genomförande av MVA-metoden i Region Skåne

– Processtöd vid genomförande av MVA-metoden i Malmö stad

 – MVA-analys på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

– Utbildning i MVA-metoden på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap